FOCUS + INDONESIA, 2013-2014

PL

“Focus + Indonesia” to wymiana artystów z Polski i Indonezji oraz program mobilnych, interdyscyplinarnych pobytów dla artystów, projektantów, twórców kultury i przedstawicieli środowiska naukowego w różnych miejscach Indonezji. Uczestnicy zespołów projektowych są wybierani przez kuratorów. Interdyscyplinarne grupy pracują w odpowiedzi na określone potrzeb społeczności lokalnej i na zasadach partnerskich, w ramach wzajemnej edukacji kulturalnej. Rezultatem każdej podróży artystycznej będzie próbą odpowiedzi na konkretne kwestie i problemy, które zespół przeanalizuje w miejscu pracy, podczas spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności, władzami, jak i twórcami lokalnej kultury.

EN

“Focus + Indonesia” is an art exchange betwwen Poland and Indonesia followed by the program of movable, interdisciplinary residencies for artists, designers, culture-makers and representatives of the scientific community to places located in Indonesia. The participants of art-journeys are selected by the curators. Interdisciplinary groups work on contextual projects defined by the needs of the local community and mutual cultural education. Each annual residency will last 3 weeks. The program will last for at least 5 years. Its evaluation will be similar to the scientific research. The result of each trip is an ongoing collaboration of the an interdisciplinary team of designers, culture animators, scientists, an attempt to respond to specific issues and problems which the team analyzes at the workplace, during meetings with representatives of the local community, the authorities, as well as culture-makers, etc.

FOCUS + INDONESIA 2014 credits:

Organizatorzy/Organizers: Fundacja Upside Art, Jatiwangi Art Factory (Indonezja/Indonesia), Muzeum Narodowym w Szczecinie/National Museum in Szczecin.

Projekt ten jest wspierany przez program „Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe”, promowany przez Asia-Europe Foundation (ASEF) i Arts Network Asia (ANA), we współpracy z Trans Europe Halles (TEH).

This project is supported by the programme “Creative Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe”, promoted by the Asia-Europe Foundation (ASEF) and Arts Network Asia (ANA), in collaboration with Trans Europe Halles (TEH).

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *