JAVA / SILESIA 2014-2015

PL

JAVA-SILESIA to tytuł wymiany twórców z Polski i z Jawy oraz serie warsztatów i działań, które odbywały się jesienią/zimą 2014 roku i na początku 2015 roku. Kolektyw Jatiwangi Art Factory z Jawy odwiedził Warszawę, Kraków, Łódź i Śląsk (Katowice, Zabrze, Cieszyn), a polski zespół ekspertów gościł w Indonezji. Wynikiem tej współpracy jest kontynuacja partnerstwa, rozpoczętego podczas projektu FOCUS + INDONESIA, profesjonalizacja kontaktów i wspólnych działań.

EN

JAVA-SILESIA is the title of an exchange of artists from Poland and Java, as well as a series of workshops and activities that took place in the autumn / winter of 2014 and at the beginning of 2015. Jatiwangi Art Factory collective from Java visited Warsaw, Krakow, Lodz and Silesia (Katowice, Zabrze, Cieszyn), and a Polish team of experts visited Indonesia. The result of this cooperation is the continuation of the partnership, started during the FOCUS + INDONESIA project, professionalisation of contacts and joint activities.

Organizatorzy / organizers:

Jatiwangi Art Factory
UPSIDE/ART Foundation

Partnerzy / partners:

School of Form

Air Laboratory CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa/Warsaw

Muzeum Narodowe w Szczecinie / National Museum in Szczecin

Fundacja Choice To Choose

Zamek Cieszyn

Kopalnia Guido

Galeria Miasta Ogrodów, Katowice

Keywords:

PL
wzajemne uczenie się, postindustrializacja i metodologie przeciwdziałania jej rezultatom, działania na rzecz lepszych rozwiązań, poor-design, ekspozycje dzieł sztuki w określonych kontekstach, INDUNATURE i problematyka ponownego zalesiania terenów pokopalnianych, alternatywne przestrzenie dla performensów i koncertów na żywo;
EN
mutual learning, post-industrialisation and methodology of acting against its results, working towards better solutions, poor design, art display in specific contexts, INDUNATURE & re-forestation of the former mines, alternative spaces for performances and live-gigs;

Projekt został dofinansowany z programu ARTS COLLABORATORY Fundacji DOEN, HIVOS, które znajduje się w Holandii, a także wsparty przez Ministerstwoi Kultury i Turystyki Republiki Indonezji. Dzięki prestiżowemu wyróżnieniu spośród kilkudziesięciu projektów nadesłanych z całego świata, artyści i projektanci z Indonezji będą mogli opłacić podróż do Europy.

The project was co-financed from the ARTS COLLABORATORY by DOEN Foundation & HIVOS program, located in the Netherlands and Ministry of Culture & Tourism of the Republic of Indoensia. Thanks to the prestigious award from dozens of projects sent from around the world, artists and designers from Indonesia were able to pay for a trip to Europe.

Fotografie z koncertu w Łodzi / images from Lodz concert: Anita Andrzejczak / Wszystkie prawa zastrzeżone / All Rights Reserved, 2014.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *