LAJT, 2017

PL

LAJT to projekt działań kuratorskich promujący młodych, polskich fotografów. Jego głównym celem jest tworzenie unikatowych ekspozycji na terenie miasta Szczecin, których charakter opiera się na relacji z przestrzenią. Każde wydarzenie jest projektowane z myślą o temacie podjętym przez artystę. Patronami projektu są Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Trafostacji Sztuki w Szczecinie oraz Fundacja Upside Art. Autorami projektu są studenci V roku kierunku Multimedia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, którzy deklarują: “Jesteśmy jednym z pierwszych roczników istnienia akademii i na bieżąco śledzimy rozwój sztuki współczesnej na terenie naszego miasta. Jako studenci roku magisterskiego chcemy urzeczywistniać naszą zdobytą wiedzę w tym zakresie i realnie przyczynić się do rozwoju i promocji miasta Szczecin”.

EN

LAJT is a curatorial project promoting young Polish photographers. Our main goal is to create unique exhibitions in the city of Szczecin. The presentations shall be in close relationship with the chosen space. Each event is designed with a view to the subject taken by the artist. The patrons of the project are: the Academy of Art in Szczecin, the Department of Painting and New Media, Zachęta Contemporary Art in Szczecin, Trafostacja Sztuki in Szczecin and the Upside Art Foundation. The authors of the project are students of the 5th year of Multimedia in the Faculty of Painting and New Media Academy of Art in Szczecin who declare: “We are one of the first years of the presence of the academy in the city and we follow the development of contemporary art on an ongoing basis in our city. As students of the master’s year, we want to realize ours knowledge gained in this area and contribute to the development and promotion of the city of Szczecin”.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *