MUSIC SOUNDS BETTER WITH YOU, 2015

Fotografie: z archiwum Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Photo: archives of the Filharmonia Szczecin. All Rights Reserved, 2015

PL

Leitmotivem swobodnie związanym z działaniami podczas wydarzenia zorganizowanego podczas Europejskiej Nocy Muzeów w przestrzeniach Filharmonii w Szczecinie był tytuł utworu francuskiego projektu Stardust „Music Sounds Better with You”, wielkiego hitu lat 90. Zwiedzanie budynku, wypełnionego specjalnie przygotowanymi interwencjami artystów odbywało się za pomocą półgodzinnych wycieczek z oprowadzaniem. Efektem działania „Music Sounds Better with You” było uwrażliwienie widzów na działania interdyscyplinarne, w których muzyka, sztuki wizualne i architektura są ze sobą nierozerwalne. W jego ramach odbył się także performance muzyczno-wizualny – Mikołaja Tkacza aka WSZYSTKO „Radość”. Projekt jest wynikiem jego muzycznych działań eksperymentalnych z różnymi gatunkami – od hip-hopowych bitów, przez techno, aż po eksperymentalny jazz.

EN

The titular motive freely associated with all the activities during the event organized in the frame of the European Night of Museums in the space of the new Szczecin Philharmonic was the name of the song of the French project Stardust “Music Sounds Better with You”, the great music hit of the 90s.
Visiting the building, took shape of half-hour guided tours, during which the participants could have approached some site-specific, specially prepared interventions of artists. The effect of “Music Sounds Better with You” was to sensitize viewers to interdisciplinary activities in which music, visual arts and architecture are inseparable. As part of it, there was also a music and visual performance by Mikołaj Tkacz aka ALL (is) “Joy”. The project was the result of his musical experimental activities with various genres – from hip-hop bits, through techno to experimental jazz.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *