POLE GRY / FIELD OF PLAY, 2016

14/05/2016

Kuratorzy / curators: Silverado

Artyści / artists:

Piotr Bosacki
Artur Cincio
Łukasz Jastrubczak
Patryk Lichota
Barbara Szczepanik
Anna Witkowska
Rafał Zapała

live act:
Grischa Lichtenberger

Fotografie/photography: z archiwum Filharmonii im. M.Karłowicza w Szczecinie / archives of the Philharmonics of Szczecin;
Wszelkie prawa zastrzeżone/All Rights Reserved, 2016

PL

POLE GRY to dynamiczne i zmieniające się w czasie, niekonwencjonalne wydarzenie artystyczne. To realizacja na pograniczu sztuk wizualnych, mody oraz muzyki, zaprojektowana specjalnie dla przestrzeni Filharmonii w Szczecinie. POLE GRY to całościowa koncepcja, która uruchamia wszystkie zmysły by móc w pełni odczuwać atmosferę miejsca oraz sytuacji. Do udziału w wydarzeniu kuratorzy Galerii Silverado zaprosili artystów wizualnych i muzyków – ich koncerty, akcje i filmy przeplatały się, tworząc wielowątkową narrację. Architektura stała się tytułowym polem akcji, które wpływało na powstawanie dalszych relacji, zachodzących między poszczególnymi realizacjami. „Pole gry” jest metaforyczną symfonią obrazów, dźwięków i znaczeń, powstałą dla budynku Filharmonii.

EN

FIELD OF PLAY is a dynamic and on-going art-event that changes over time. It is a performance on the borderline of visual arts, fashion and music, designed especially for the space of the Philharmonic in Szczecin. FIELD OF PLAY is a holistic concept that activates all the senses to fully feel the atmosphere of the place and the situation. To participate in the event, Silverado-collective curators invited visual artists and musicians – their concerts, actions and films intertwined, creating a multi-threaded narrative. Architecture became the titular “filed of play” that affected the formation of further relationships that took place between individual realizations. The FIELD OF PLAY is a metaphorical symphony of images, sounds and meanings, created for the Philharmonic building.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *