UPSIDE ART WEEKEND VOL 1, 2013

PL

Upside Art Weekend Szczecin 01: Map(a) – czyli WEEKEND SZTUKI odbył się w Szczecinie w listopadzie 2013 roku jako seria niekonwencjonalnych prezentacji sztuki współczesnej w mieście. Korzystaliśmy tu z nowoczesnej formuły ekspozycji kontekstualnych, wpisujących nowe dzieła sztuki w rozpoznane lub nowe przestrzenie ekspozycyjne, kiedy artyści na nowo definiują i projektują dialog z odbiorcami przyzwyczajonymi raczej do klasycznych wystaw w galeriach. Upside Art Weekend to ponad 40-tu młodych artystów, kilkanaście unikalnych przestrzeni ekspozycyjnych, 4 merytoryczne tropy, którymi podążali widzowie (nazwane kolejno: Dziedzictwa, Metanarracje, Indunature, Nowe brzmienia), wzbogacone o spontaniczne akcje artystyczne, projekcje, happeningi, koncerty oraz wędrówki po mieście z kuratorami i artystami. „Weekend ze sztuką” był organizowany przez Fundację Upside Art we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Akademią Sztuki w Szczecinie, Miastem Szczecin, Szczecińskim Inkubatorem Kultury, Fundacją Odra Zoo, DB Portem Szczecin, Przystanią Kultury – Off Marina, Stowarzyszeniem Twórców i Producentów Sztuki, Stowarzyszeniem THPV Bembridge 1938. Projekt został dofinansowany przez Pomorze Zachodnie.

UPSIDE ART WEEKEND ma charakter interdyscyplinarny, łączy bowiem sztuki wizualne, muzykę i design z promocją Szczecina, w taki sposób, że przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi lokalizacjami projektu jest też okazją do zwiedzania miasta i obejrzenia miejsc zwykle niedostępnych dla publiczności. Prace artystów wpisane zostają w nowe konteksty, w specjalnie dla nich znalezione miejsca. W projekcie biorą udział przede wszystkim młodzi artyści, którzy znajdują się w nowej dla siebie roli – opiekują się publicznością i oprowadzają przybyłych gości po wystawach.

EN

Upside Art Weekend Szczecin 01: Map (a) took place in November 2013 and was a series of unconventional contemporary art exhibitions in the city. It featured a sophisticated formula of contextual expositions, enrolling new works of art in the recognized or new exhibition sites where artists re-define the dialogue with viewers who are rather familiar with more classical exhibitions in regular galleries. Upside Art Weekend presented the works of more than 40 young artists in several unique exhibition spaces, four substantive clues that the viewers could have followed, entitled: Heritage, Metanarrations, Indunature, New Sounds, enriched with spontaneous artistic events, screenings, happenings, concerts and wandering the city with curators and artists. „Art Weekend” is organized by Upside Art Foundation in collaboration with the National Museum in Szczecin, Szczecin Academy of Arts, The City of Szczecin, Szczecin Incubator of Culture, Odra Zoo Foundation, DB Port Szczecin, OFF Marina and Associations: STiPS, THPV Bembridge 1938. Project is generously supported by West Pomeranian Voivodeship.

UPSIDE ART WEEKEND is an interdisciplinary event as it unites the visual arts, music and design with the promotion of the city, in such a way that walking from one location to another, where the artworks are presented, is also an opportunity to explore the city and see the sites normally inaccessible to the public. The artists’ works are often site-specific, presented in new contexts found especially for them. The project involves mainly young artists who find themselves in a new role. Apart from just showing their works, they take care of the audience and give tours to the guests of the shows.

UCZESTNICY / PARTICIPANTS:

Karolina Babińska, Filip Czacharowski, Małgorzata Goliszewska, Aleksandra Janas, Natalia Janus, Aleksandra Jasek, Tomasz Kajszczarek, Zuzanna Klein, Amanda Korol, Gniewomir Łuczak, Karolina Mełnicka, Agnieszka Miężał, Bożena Mozolewska, Aleksandra Mrozowska, Teresa Otulak, Tatiana Pancewicz, Andrzej Pater, Paula Wrzesińska, Eliza Zakrzewicka, Aleksandra Zielińska, Jakub Żukowski, Rafał Żarski. Projekty specjalne / special projects (sytuacje i interwencje / situations and interventions): Natalia Janus, Karolina Mełnicka, Tatiana Pancewicz, Marcin Papis, Piotr Pauk, Mikołaj Tkacz, Franek Warzecha, Paula Wrzesińska, Kacper Zieliński, Rafał Żarski. Zaproszeni goście / invited guest-artists (program spotkań, akcji, wypraw i projekcji / meetings, walks, action and screenings): Wojciech Łazarczyk, Przemek Głowa.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *