ANALOG RECOVERY 1984

PL

W grudniu 2016 roku Fundacja Upside Art była partnerem indywidualnej wystawy szczecińskiego grafficiarza i muralisty MR. LUMPA zatytułowanej “Analog Recovery 1984”. Twórczość artysty większości Szczecinian kojarzy się z muralami na ślepych ścianach kamienic. Tym razem MR. LUMP zabrał ich w zupełnie inną podróż – przez czas i estetykę. “Lumpowi” wystarcza to, co znajdzie na ulicy. Przedmioty, którym inni odmówili prawa do przydatności, dla niego są jedynym dostępnym zasobem. Z tych kawałków konstruuje swój dobytek. Genealogia tej sztuki jest prosta – wszystko, co robi, wywodzi się z graffiti. Genetyczny ślad tego pochodzenia można znaleźć w każdym jego działaniu, choć czasami trzeba naszukać się, żeby trafić na odpowiedni trop.

Projekt współfinansowany przez: Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie .

Partnerzy wydarzenia: OFF Marina, wrongsideshop.pl, Fundacja Upside Art

EN

In December 2016, our Foundation was a partner of the individual exhibition of LUMP entitled “Analog Recovery 1984”. He is an artist who, for the most part, is associated with murals on the blind walls of the city. This time he took the viewers on a completely different journey – through time and aesthetics. Lump in his practice is happy with what he finds on the street. Items that others have denied the right to use are the only available resource for him. From these pieces, he constructs his “stuff”. Lump’s art genealogy is simple – everything he does comes from graffiti. The genetic trace of this origin can be found in all of his effects, although sometimes you have to search to find the right track.

Project was co-financed by the City of Szczecin and Western Pomerania.

Partners: OFF Marina, wrongsideshop.pl, Upside Art Foundation

Zdjęcia dzięki uprzejmości artysty i OFF MARINA / Images – courtesy of the artist and OFF MARINA. Thanx!

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *