WIZYTA STUDYJNA NA ISLANDII / ICELANDIC STUDY VISIT

PL

W 2016 roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Fundacji Upside Art w trzech instytucjach islandzkich: Nordic House, Islandzkim Archiwum Filmowym i Islandzkiej Akademii Sztuki, dofinansowana ze środków FWD “a” dla programu PL 09 w ramach MF EOG 2009-2014 (czas trwania: 23-28.10.2016).

Uczestnicy: Katarzyna Szeszycka, Mariusz Marszal, Szymon Rogiński.

Założonym celem było nawiązanie dwustronnej współpracy w obszarze kultury. Podczas spotkań przedstawiliśmy propozycję wspólnego festiwalu filmowego, zaprezentowaliśmy nasz program mobilnych rezydencji artystycznych oraz nawiązaliśmy partnerstwa, celem wypracowania projektów bilateralnych. Zainicjowana współpraca wpłynęła na rozszerzenie naszej międzynarodowej sieci kontaktów w obszarze kultury, która jest dorobkiem Fundacji.

EN

In 2016 we organized the study visit of the representatives of the Upside Art Foundation in three Icelandic institutions: Nordic House, the Icelandic Film Archive and the Icelandic Academy of Art. It was co-financed by the FWD for PL 09 program under the MF EOG 2009-2014 (duration: 23-28.10.2016).

Participants: Katarzyna Szeszycka, Mariusz Marszal, Szymon Rogiński.

The assumed goal was to establish bilateral cooperation in the field of culture. We proposed a joint film festival, made presentation of our mobile art-residences and established partnerships to develop bilateral projects. The initiated cooperation has influenced the expansion of the international network of contacts in the field of ​​culture, which is the Foundation’s heritage.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *